ASSISTENT DE DIRECCIÓ


ASSISTENT DE DIRECCIÓ

OPERACIÓ DIÀRIA

 • Gestió de calendari
 • Gestió de correu
 • Presa de notes i redacció de tot tipus de documents
 • Seguiment administratiu
 • Organització documental


NECESSITATS ESPECÍFIQUES

 • Organització de viatges de negocis
 • Secretària trilingüe
 • Operacions de comunicació interna i externa
 • Organització de reunions i seminaris
 • DIsseny de presentacions
 • Gestió dels procediments de contractació (anuncis, entrevistes)