ASSISTENT POLIVALENT


ASSISTENT POLIVALENT

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 • Preparació i enviament de pressupostos
 • Facturació i gestió de les despeses
 • Reclamació de factures impagades
 • Organització documental
 • Seguiment de les formalitats administratives
 • Redacció de tot tipus de document

SEGUIMENT DE TRESORERIA

 • Seguiment dels pagaments i els rebuts
 • Desenvolupament de taulers de control de l'tresoreria
 • Aplicació d'instruments de control de la gestió

GESTIÓ DE COMPRES

 • Realitzar i seguir les comandes
 • Gestió dels contractes de compra
 • Negociació de termes i condicions comercials
 • Anàlisi de riscos i optimització de costos

PRE-COMPTABILITAT

 • Preparació de la comptabilitat
 • Coordinació amb el comptable

GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS I NÒMINA

 • Vigilància i compliment de les obligacions jurídiques de la gestió de personal
 • Càlcul de sous, salaris i contribucions socials
 • Seguiment dels contractes de treball i esmenes
 • Gestió de la formació
 • Relacions amb els organismes públics

COORDINACIÓ

 • Coordinació entre l'empresa i els interlocutors externs