OFFICE MÀNAGER


OFFICE MÀNAGER

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 • Gestió de l'agenda directiva
 • Gestió d'equips administratius: secretàries, assistents administratius, assistents de recursos humans, gestors de nòmines, etc.
 • Gestió de correu, arxiu i centraleta
 • Organització de reunions i redacció de resums
 • Coordinació dels serveis generals: manteniment, seguretat, logística ...
 • Gestió comercial amb clients i proveïdors
 • Suport legal: redacció de documents, vigilància legal ...

Recursos Humans - RRHH

 • Gestió del reclutament: primera selecció de currículums, recepció de candidats, enviament de respostes ...
 • Creació i actualització de descripcions de lloc de treball
 • Gestió dels recursos humans: redacció de contractes, seguiment de les llicències, administració de personal, etc.
 • Gestió de la formació dels empleats: elaboració del pla de formació, seguiment de les entrevistes professionals, etc.

Comptabilitat

 • Gestió de la facturació
 • Preparació de la nòmina
 • Gestió de tresoreria
 • Redacció del balanç financer i dels documents comptables

Esdeveniments i comunicació

 • Gestió de la comunicació interna i externa
 • Organització d'esdeveniments: gestió de projectes d'esdeveniments, gestió de pressupostos, logística i planificació

Qualitat de vida en el treball

 • Creació i manteniment d'un bon ambient de treball i relacions serenes entre els empleats
 • Organització de serveis per al benestar dels empleats: sortides d'equip, esmorzars, inscripcions esportives, escoles bressol, serveis de consergeria ...
 • Disposició dels espais de treball
 • Redacció del document únic d'anàlisi de riscos i seguiment de les mesures correctives

Contactan's